מכרז 03/2024 – שירותי אכיפה בקרה והסדרה של חיבורי מים ביישובי התאגיד

Skip to content