מכרז 03/2024 – שירותי אכיפה בקרה והסדרה של חיבורי מים ביישובי התאגיד

קרא עוד..

מכרז 03/2024 – שירותי אכיפה בקרה והסדרה של חיבורי מים ביישובי התאגיד Read More »