השלמת רשת ביוב שכונות 13 ו 15

השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלא הייתה בהם מערכת מוסדרת בעבר. שירותי שאיבה אלו מתקבלים על חשבון התאגיד.

השלמת רשת ביוב שכונות 13 ו 15 Read More »