מכרז 02/2024 מכרז לאספקה והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק ביישובי התאגיד

קרא עוד..

מכרז 02/2024 מכרז לאספקה והתקנת מדי מים לקריאה מרחוק ביישובי התאגיד Read More »