ניטור איכות שפכים

תאגיד נווה מדבר מבצע ניטור איכות כלל השפכים – בהם שפכים סניטריים, שפכים מאזורי התעשייה בעיר ושפכי מפעלים.

בהתאם לתכנית הדיגום, נלקחות דגימות שפכים מנקודות הניטור ע”י דוגם שפכים מוסמך. השפכים נשלחים לאנליזה מדעית במעבדות בעלות הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

דו"חות בדיקת שפכי מפעלים: :

Skip to content