טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה ממונה ביתי

Skip to content