מכרז פומבי מס' 02/2020 – מפרטי מים ובקרת אזורי צריכה (DMA)

דילוג לתוכן