מכרז לאספקת שירותי תכנון מפורט להרחבת מט"ש שוקת

דילוג לתוכן