תאגיד המים והביוב האזורי נווה מדבר
מדיניות איכות הסביבה

תאגיד המים והביוב האזורי נווה מדבר

הנהלת תאגיד נווה מדבר רואה ביישום ISO 14001:2015 השפעות חיוביות
לארגון, לעובדיו וכמובן לקהילה, מהיבטים טהורים של שמירה על איכות
הסביבה.

הנהלת תאגיד נווה מדבר מחויבת לעמידה בדרישות החוק והתקנות
בנושא איכות הסביבה.

הנהלת תאגיד נווה מדבר מיישמת הקטנת ההשפעות הסביבתיות
בתהליכים הקיימים ומתכוונת ליישם זאת גם בתהליכים עתידיים.

הנהלת תאגיד נווה מדבר מטפלת בשפכיה באמצעות מכוני טיהור שפכים
מתקדמים מסוגם.

הנהלת תאגיד נווה מדבר שוקדת כל העת על שיפור מתמיד בהשפעות
הסביבתיות שלה. באמצעות סקרי הנהלה הדנים בבעיות הסביבתיות
ומנסים לפתור אותן.

הנהלת תאגיד נווה מדבר מתחייבת לעמוד בחוקים הסביבתיים העתידיים
תוך כדי השקעת אנרגיה ומשאבים בהשגת יעדים חוקתיים אלו.

הנהלת תאגיד נווה מדבר מוודאת העברת המידע הנמצא בדפי מדיניות זו
לעובדיה בעזרת הדרכות שנתיות והוראות יום-יומיות.

הנהלת תאגיד נווה מדבר מוודאת העברת המדיניות הסביבתית שלה גם
לעובדים מטעמה באמצעות הדרכות.

הנהלת תאגיד נווה מדבר שמה לה כיעד לשנת 2020 לעודד שימוש
במערכת ניהול סביבתי של ספקיה באמצעות העדפת ספקים אשר להם
מערכת ניהול סביבתי.

המדיניות הסביבתית מופצת בלוח מודעות התאגיד, וגם באתר האינטרנט
של והיא זמינה לכל דורש.

דילוג לתוכן