השלמת רשת ביוב שכונות 7 , 8

השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלא היתה בהם מערכת מוסדרת בעבר. שירותי שאיבה אלו מתקבלים על חשבון התאגיד.

דילוג לתוכן