השלמת רשת ביוב שכונות 13 ו 15

השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלא הייתה בהם מערכת מוסדרת בעבר. 
שירותי שאיבה אלו מתקבלים על חשבון התאגיד.

דילוג לתוכן