השלמת רשת ביוב בשכונות 6 ו 8

השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלאהייתה בהם מערכת מוסדרת בכבר. שירותי שאיבה אלו מתקבלים על חשבון התאגיד.

דילוג לתוכן