השלמה ושדרוג רשת ביוב שכונות 4,5

שיקום ושדרוג מאספים קיימים ישנים עם ריבוי תקלות הגורמים לדליפות והצפות חוזרות

דילוג לתוכן