הנחת מאסף, שכונה 2

השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות  שלא היתה בהם מערכת מוסדרת בעבר. שירותי שאיבה אלו מתקבלים על חשבון התאגיד.

דילוג לתוכן